قاسمعلی فراست

قاسمعلی فراست

قاسمعلی فراست(متولد 1338 روستای فیلاخص گلپایگان )، نویسنده، داور جشنواره‌های متعدد داستان‌نویسیو مدیر فرهنگی است.اما او بیش از همه به عنوان آغازگر نسل جدید نویسندگان جنگ شهرت دارد.فراست چندین رمان و مجموعه داستان با مخاطب نوجوانان و بزرگسالان نوشته که برخی از آن‌ها جوایزی را نصیب او کرده‌است. رمان نخل‌های بی‌سر از مشهورترین آثار فراست با موضوع جنگ ایران و عراق است. این رمان که بعد از رمان زمین سوختة احمد محمود منتشر شد، از اولین آثار جنگی ادبیات داستانی ایران به شمار می‌رود. قاسمعلی فراست سالها مدیریت بخشهای فرهنگی و هنری را به عهده داشته‌است که از آن جمله است: مدیریت گروه ادب و هنر شبکة دو سیمای جمهوری اسلامی ایران از سال 1366 و مدیریت دفتر مطالعات ادبیات داستانی ایران از سال 1372. 

کتاب های قاسمعلی فراست

هر زندگی یه قصه است


گلاب خانم


فصل جوانی


آوازهای ممنوع