ایان مگوایر

ایان مگوایر

ایان مگوایر، نویسنده و دانش پژوه انگلیسی است.
مگوایر در شهر هال در یورکشایر شرقی به دنیا آمد و در دانشگاه منچستر تحصیل کرد. او مدرک دکترای خود را در رشته ی ادبیات آمریکا در قرن نوزدهم از دانشگاه ویرجینیا دریافت کرد. مگوایر، داستان های خود را در مجلات معتبری همچون پاریس ریویو و شیکاگو ریویو به چاپ رسانده است.

کتاب های ایان مگوایر