الن ال روبین

الن ال روبین

دکتر الن ال. روبین از اعضای با تجربه‌ی انجمن دیابت آمریکا و انجمن متخصصان غدد درون‌ریز است. وی چندین عنوان کتاب در زمینه‌ی سلامت تألیف کرده که Type ۱ Diabetes For Dummies، Diabetes Cookbook For Dummies و Prediabetes For Dummies از جمله‌ی آن کتاب‌هاست.

کتاب های الن ال روبین

دیابت