کان کیکوچی

کان کیکوچی

هیروشی کیکوچی (26 دسامبر 1888 - 6 مارس 1948)، با نام قلم کان کیکوچی (که از همان کنجی به عنوان نام واقعی خود استفاده می کند) شناخته شده است، یک نویسنده ژاپنی بود که در تاکاماتسو، ناحیه کاگاو ، ژاپن متولد شد. وی انتشارات بانجیشونجو، مجله ماهانه با همین نام، انجمن نویسندگان ژاپن و جایزه آکوتاگاوا و ناوکی را برای ادبیات محبوب تأسیس کرد. او برای نمایشنامه های "مادام مروارید" و "پدر برمی گردد" به شناخت زیادی رسید، اما حمایت گسترده وی از تلاش جنگ امپریال ژاپن منجر به حاشیه نشینی وی در دوره پس از جنگ شد. او همچنین رئیس شرکت تصویر متحرک دایی (در حال حاضر تصاویر Kadokawa) بود.

کتاب های کان کیکوچی

دیوانه بر بام


بیشتر بخوانید

مسیر پر فراز و نشیب نمایشنامه ها در قرن بیستم

در اوایل قرن بیستم و در اغلب کشورهای اروپایی، تمایزی میان نمایش های ساده و خیابانی با آثار جدی تر به وجود آمد.