هوارد جی بنت

هوارد جی بنت

هوارد جی بنت (Howard J. Bennett) یک متخصص اطفال دارای بورد تخصصی با 30 سال تجربه بالینی است. او قسمت اول کار خود را در پزشکی دانشگاهی، تدریس و تمرین کودکان مراقبت های اولیه گذراند.

کتاب های هوارد جی بنت

مکس آرکر کارآگاه بچه ها


رختخواب خیس


شیرها از آمپول نمی ترسند