سو گریوز

سو گریوز

سو گریوز یک معلم سابق و یک نویسنده منتشر شده است. او داستان های تخیلی و غیرداستانی را برای کودکان از پیش دبستانی تا دبیرستان می نویسد. سو متاهل و دارای چهار فرزند و دو نوه است. او عاشق بازی گلف، نقاشی آبرنگ و قدم زدن در حومه اطراف خانه اش در انگلستان است.

کتاب های سو گریوز

از همه چیز بدم می آید!


امان از این همه قانون!


ترس نداره!


تقصیر آستینم بود!