کرنلیا ماداسپلمن

کرنلیا ماداسپلمن

کورنلیا ماداسپلمن، قبل از اینکه تمام وقت به نویسندگی و هنر بپردازد ، با کودکان و خانواده درمانگر بود. او یازده کتاب برای کودکان نوشته است که به آنها در مدیریت احساسات و شرایط سخت زندگی کمک می کند.

کتاب های کرنلیا ماداسپلمن

بدن تو مال خودته!


خرسی و ترس


موشی و دردسرهایش


خرسی و حسودی


موشی و خودش


موشی و دلتنگی


خرسی و دیگران


خرسی و موشی