سم مک برتنی

سم مک برتنی

ساموئل مک برتنی (1 مارس 1943 - 18 سپتامبر 2020) نویسنده ای از ایرلند شمالی بود. او بیش از پنجاه کتاب برای کودکان و نوجوانان نوشت و بیشتر به عنوان نویسنده کتاب پرفروش کودکان حدس بزن چقدر دوستت دارم که بیش از 30 میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته است و به 53 زبان ترجمه شده است.

کتاب های سم مک برتنی