ترور رومین

ترور رومین

ترور رومین (Trevor Romain) نویسنده پرفروش و تصویرگر مجموعه ای از کتابهای خودیاری برای کودکان است که برنده جایزه شده است ، و همچنین یک سخنران انگیزشی جستجو شده است. ترور در ایالات متحده متولد شد و در آنجا مجری یک مجموعه تلویزیونی محبوب بود.

کتاب های ترور رومین

رفیق… خودت باش!


امان از دست زورگوها


امان از دست نگرانی


زیر آسمان بزرگ


امان از این چیزها


مجموعه مهارت های آدم بودن


امان از دست امتحان