خاویر کرمنت

خاویر کرمنت

خاویر کرمنت، نویسنده و روانشناس آمریکایی است. او با نگارش کتاب بیشعوری که در ایران با استقبال کم نظیری رو به رو شد، توجه بسیاری از مخاطبین کتاب های خودپروری را جلب کرد.

کتاب های خاویر کرمنت

بیشعوری


۳۴,۹۰۰ تومان