خاویر کرمنت

خاویر کرمنت

خاویر کرمنت، نویسنده و روانشناس آمریکایی است. او با نگارش کتاب بیشعوری که در ایران با استقبال کم نظیری رو به رو شد، توجه بسیاری از مخاطبین کتاب های خودپروری را جلب کرد.

کتاب های خاویر کرمنت

بیشعوری


بی شعوری بس است دیگر


بیشعورهای ابدی


بیشعورهای گردن کلفت


توطئه بیشعورها


بیشتر بخوانید

چگونه با روانشناسی، داستان های بهتری خلق کنیم

«روانشناسی» برای بسیاری از نویسندگان، موهبتی بزرگ است و بینشی ارزشمند را درباره ی چگونگی کارکرد ذهن انسان به آن ها می بخشد.