ملیسا هیگینز

ملیسا هیگینز

ملیسا هیگینز (Melissa Higgins) بیش از 30 کتاب داستانی و غیرداستانی برای کودکان و نوجوانان نوشته است. او به خصوص نوشتن در مورد حیوانات، حتی ترسناک را دوست دارد. او سه کتاب درباره مارها نوشته است. خانم هیگینز با همسر و دو گربه خود در صحرای آریزونا زندگی می کند.

کتاب های ملیسا هیگینز

شبی که بابا رفت زندان