هایم گینات

هایم گینات

هایم جی. گینات (در اصل گینزبورگ ؛ 5 اوت 1922 - 4 نوامبر 1973) معلم مدرسه، روانشناس کودک و روان درمانی و مربی والدین بود. وی پیشگام تکنیک هایی برای مکالمه با کودکانی بود که امروز نیز آموزش داده می شود. کتاب او، بین پدر و مادر و کودک، بیش از یک سال در لیست پرفروش ماند و امروز نیز محبوب است. این کتاب "توصیه های خاص برگرفته از اصول اساسی ارتباطی که والدین را در زندگی با فرزندان با احترام و عزت متقابل راهنمایی می کند."را ارائه می دهد .

کتاب های هایم گینات

روان شناسی بلوغ


روابط معلم و دانش آموز


والدین و تربیت فرزند