خوزه ترایانا

خوزه ترایانا

خوزه تریانا در هاتوی کوبا متولد شد. وی در سال 1954 به اسپانیا مهاجرت کرد و در کورکلو د بلاس آرتس دی مادرید بازیگری کرد. وی در حالی که در اسپانیا زندگی می کرد نوشتن نمایش نامه را شروع کرد و پس از بازگشت به کوبا پس از انقلاب به این کار ادامه داد. ترایانا در سال 1966 جایزه Casa de las Américas را برای La noche de los asesinos کسب کرد. این نمایشنامه به عنوان نمایشنامه نویس، برای او تحسین و شهرت زیادی به دست آورد اما باعث شد او از طرف وزارت فرهنگ کوبا از آن بد بیاورد زیرا این نمایشنامه به عنوان تصویری ناسازگاری دولت کاسترو دریافت کرد. تریانا از سال 1980 در پاریس زندگی کرده است.

کتاب های خوزه ترایانا

شب جنایتکاران


بیشتر بخوانید

مسیر پر فراز و نشیب نمایشنامه ها در قرن بیستم

در اوایل قرن بیستم و در اغلب کشورهای اروپایی، تمایزی میان نمایش های ساده و خیابانی با آثار جدی تر به وجود آمد.