امیرحسین افراسیابی

امیرحسین افراسیابی

امیرحسین افراسیابی متولد سال ۱۳۱۳ است. این شاعر که از جمله اعضای «جنگ ادبی» اصفهان در دهۀ چهل و پنجاه بود، نخستین مجموعه شعر خود با نام «حرف های پاییزی» در سال ۱۳۴۸ منتشر کرد. «ایستگاه»، «بر عرض راه»، «تا ایستگاه بعدی»، «آواز شگفت یک شاید» (گزیده شعرها)، «عشق وقت نمی‌شناسد» و «و خانه ای که خانۀ ما نیست» از دیگر مجموعه شعر های اوست که در سال‌های گذشته وارد بازار نشر شده است. افراسیابی سالهاست در هلند زندگی می کند و اشعاری نیز به زبان هلندی سروده.

کتاب های امیرحسین افراسیابی

ولگرد و پریان


غیبت


دختران المپ


تدفین مشترک


جاودانگی ناپایدار


از کنار نگاه


و نبض چارراه از تپش افتاد