آلن لانس

آلن لانس

آلن لانس (زاده در بونسکرس ، 18 دسامبر 1939) نویسنده و مترجم فرانسوی است.
وی به دلیل ترجمه های خود از نویسندگان آلمانی به فرانسوی تصدیق شده است: ولکر براون، فرانتس فهمان، اینگو شولز و کریستا گرگ. او در پاریس زندگی می کند.

کتاب های آلن لانس

نبرد واژگان علیه نابودی


راهی به سوی پاریس