شارل بودلر

شارل بودلر

شارل بودلر، زاده ی ۹ آپریل ۱۸۲۱ و درگذشته ی ۳۱ آگوست ۱۸۶۷، شاعر و نویسنده ای فرانسوی بود. بودلر در پاریس به دنیا آمد. او تحت تأثیر پدر به سمت هنر گرایش پیدا کرد، زیرا بهترین دوستان پدرش هنرمند بودند. بودلر بیشتر روزها با پدرش به دیدن موزه ها و نگارخانه ها می رفت. او در ۶ سالگی پدرش را از دست داد و یک سال بعد، مادرش با سروانی به نام ژاک اوپیک ازدواج کرد. بودلر در ۱۱ سالگی مجبور شد همراه خانواده به لیون مهاجرت کند. بودلر در ۲۱ سالگی ازدواج کرد. او علاوه بر شعر، به کار نقد نیز روی آورد. بودلر از مطرح ترین ادیبان مکتب سمبولیسم بود. او در سال ۱۸۶۷ بر اثر سکته ی قلبی از دنیا رفت. بودلر اولین کسی بود که واژه ی مدرنیته را در مقالات خود به کار برد.

کتاب های شارل بودلر

فانفارلو


دندی شهر


جنون هوشیاری