سانجیتا بهادرا

سانجیتا بهادرا

سانجیتا بهادرا زیست شناسی در دانشگاه تحصیل کرد، اما نتوانست در برابر عشق مادام العمر خود به نوشتن داستان برای کودکان مقاومت کند. سام و حیوان خانگی اش اولین کتاب مصور او است. او در برامپتون، انتاریو زندگی می کند.

کتاب های سانجیتا بهادرا

سام و حیوان خانگی اش