پادما ونکاترامان

پادما ونکاترامان

پادما ونکاترامان (Padma Venkatraman)، معروف به T. V. Padma ، (متولد 1969) نویسنده آمریکایی است که در هند متولد شد. ونكاترامان در شنای، شهری در جنوب هند به دنیا آمد. وی برای ادامه تحصیل به ایالات متحده مهاجرت کرد. مدرک دکترای خود را در رشته اقیانوس شناسی در کالج ویلیام و مری به دست آورد، تحقیقات دکترا را در دانشگاه جان هاپکینز انجام داد و در دانشگاه رود آیلند کار کرد.

کتاب های پادما ونکاترامان

خانه ای روی پل