گرگ گلایدس دیل

گرگ گلایدس دیل

گرگ گلايدس ديل در گروه مدیریت بازرگانی در دانشگاه لینکلن، کریستشورچ، نیوزیلند سخنرانی می کند. او نویسنده سه کتاب است: فرصت کارآفرینی ، طبیعت انسانی و امواج شکوفایی.

کتاب های گرگ گلایدس دیل

چطور چینی ها پولدار شدند