جنیفر لیز مارشمنت

جنیفر لیز مارشمنت

جنيفر ليز مارشمنت یک آکادمیک متقابل انضباطی مبتنی بر تحقیق است اما با محور فعالیت و فعالیت در زمینه های بازاریابی سیاسی ، مدیریت سیاسی و رهبری سیاسی است. او نویسنده / ویراستار 15 کتاب، یک کارشناس جهان در بازاریابی سیاسی و دارای رتبه A در ارزیابی تحقیقات NZ (PBRF 2018/2012) است.

کتاب های جنیفر لیز مارشمنت

بازی بازاریابی سیاسی


مدیریت بازاریابی سیاسی