ادوارد الدر

ادوارد الدر

ادوارد الدر اخیراً فارغ‌التحصیل دکترا از سیاست و روابط بین‌الملل در دانشگاه اوکلند، نیوزلند است که تحقیقاتش بر ارتباطات بازاریابی سیاسی متمرکز است. او یک فصل در بازاریابی سیاسی در ایالات متحده (2014) و یک مقاله در مجله بازاریابی غیرانتفاعی و بخش عمومی منتشر کرد.

کتاب های ادوارد الدر

رهبری بازاریابی در دولت