کالین فالکنر

کالین فالکنر

کالین فالکنر (Colin Falconer) (متولد 1953) نام قلم کالین بولز است، او همچنین از نام قلم مار D'Abranville ، نویسنده انگلیسی تبار استرالیایی استفاده می کند. آثاری که با نام قلم وی منتشر می شوند شامل تریلرهای معاصر و تاریخی و کتابهای کودکان است. او تحت نام اصلی خود نیز كتاب هایی از داستان های طنز آمیز، کتاب های غیر داستانی در مورد زبان؛ فیلمنامه های تلویزیونی و رادیویی؛ و بسیاری از مقاله ها و ستون های مجله منتشر كرده است

کتاب های کالین فالکنر

دختر مغول


کلئوپاترا


مفتش و راهبه


ایزابلا


سلطانه