استفانی کرونین

استفانی کرونین

استفانی کرونین (متولد: 1948) الهه امیدیار میر-جلالی عضو پژوهش در کالج سنت آنتونی و عضو دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه آکسفورد است. او نویسنده هفت کتاب است، از جمله ارتش و دولت سازی در خاورمیانه مدرن: سیاست ، ناسیونالیسم و اصلاحات نظامی.

کتاب های استفانی کرونین