کیوکو موری

کیوکو موری

کیوکو موری (متولد: 9 مارس 1957 ، کوبه، هایگو، ژاپن) نویسنده سه کتاب غیر داستانی است (نخ، مودبانه دروغ؛ رویای آب). عنوان مقاله از کتاب او، "نخ"، برای بهترین مقاله های آمریکایی 2004 انتخاب شد، و مودب دروغ در فهرست کوتاه PEN's Martha Albrand Nonfiction جایزه یافت.

کتاب های کیوکو موری

دختر شیزوکو