جان دال

جان دال

جان دال (Jan Dul) متولد سال 1954، استاد فناوری و عوامل انسانی در دانشکده مدیریت روتردام، دانشگاه اراسموس (RSM) هلند است.

کتاب های جان دال