حمید زمان زاده

حمید زمان زاده

دکتر حميد زمان‌زاده متولد سال 1363، عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، دارای دكتري- علوم اقتصادي- گرايش پولي و مالي- دانشگاه تهران، كارشناسي ارشد- علوم اقتصادي- دانشگاه تهران، كارشناسي- علوم اقتصادي- دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های حمید زمان زاده