باب تورس

باب تورس

رابرت "باب" تورس استادیار جامعه شناسی در دانشگاه سنت لارنس در کانتون، نیویورک بود. او به همراه همسرش جینا تورس، از Vegan Freak: Being Vegan in a World Non Vegan (2005)، و نویسنده Making A Killing: The اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات (2007) مؤلف است. سقتصاد سیاسی حقوق حیوانات را از موقعیت آنارشیستی اجتماعی بررسی می کند. تورس استدلال می کند که تغییر نگرش ما نسبت به حیوانات برای تغییر دیگر روابط تسلط که مشخصه اکثر جوامع است، ضروری می باشد.

کتاب های باب تورس

اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات