مایکل پرنتی

مایکل پرنتی

مایکل جان پرنتی (متولد 30 سپتامبر 1933) یک دانشمند سیاسی ، مورخ و منتقد فرهنگی آمریکایی است که در زمینه ی موضوعات علمی نیز می نویسد. وی در دانشگاه های آمریکا و بین المللی تدریس کرده. 

کتاب های مایکل پرنتی

دموکراسی برای شماری چند