کوین بیلز

کوین بیلز

کوین برایان بیلز (متولد 1952) استاد برده داری معاصر در دانشگاه ناتینگهام، از نویسندگان مشترک فهرست جهانی برده داری است و از بنیانگذاران و پیش از این رئیس Free the Slaves بود. Free the Slaves یک سازمان خواهر بین المللی ضد برده داری، قدیمی ترین سازمان حقوق بشر در جهان است.

کتاب های کوین بیلز

بردگی مدرن