ساسان تبسمی

ساسان تبسمی

ساسان تبسمی متولد سال 1325 بود و علاوه بر پزشکی، به کار ترجمه ادبیات می پرداخت.برگردان آثاری تعددی از نویسندگانی چون پل الوار، کریستین بوبن، پاتریک مودیانو، ژرژ سیمنون، فرانسوا موریاک، روژه فورمن و آنتونیا فریزر در کارنامه ایشان می باشد. تبسمی در یادداشتی که چهار سال پیش منتشر کرد، درباره ترجمه نوشته بود: «مسلما فقط کیفیت ترجمه میتواند گویای ارزش واقعی کار باشد. چون همانطور که مطلع هستید، برگردان در وهله و نگاه اول،تنها یک فن محسوب میشد، ولی اگر ضمن ترجمه دستیابی به زبان و احساس و اندیشه واقعی نویسنده ممکن شود، میتوان آن را هنر تلقی کرد.»در ادامه، این مترجم تأکید کرده بود: «هنر یک نویسنده از تراوشات احساس و اندیشه اش سرچشمه میگیرد و هنر مترجم نزدیک شدن به جنس واقعی زبان و احساس نویسنده است تا قدرت بازگویی آن را به زبان دیگر داشته باشد. به هر حال یک ترجمه بد و نامطلوب، نه تنها نامی برای مترجم ندارد بلکه باعث شکست و ضعف کل اثر در بازآفرینی آن به زبان مورد ترجمه می شود.»

کتاب های ساسان تبسمی