میریام آلوت

میریام آلوت

میریام آلوت فارسی (2010–2010) دانشمند ادبیات انگلیسی بود. او استاد لیورپول و کالج بیرک کب بود. آلوت در سال 1920 در قاهره یا فولام به دنیا آمد. این دقیقاً پس از آن بود که پدرش لبیب فاریس که دانشجوی پزشکی مصر بود و مادرش آدا ویولت رنی ازدواج کردند. او همزمان با Iris Murdoch در قاهره و مدرسه Demonstration Froebel تحصیل کرد. سپس به دانشگاه لیورپول رفت. پس از گذراندن دوره تحصیلات عمومی، برای دکترا در ادبیات انگلیسی در زمینه هنری جیمز تدریس و تحصیل کرد. او تحت نظارت شوهر آینده خود بود. وی در سال 1948 مدرس دانشگاه لیورپول شد.

کتاب های میریام آلوت

رمان به روایت رمان نویسان