مصطفی مستور

مصطفی مستور

مصطفی مستور، زاده ی سال ۱۳۴۳، داستان نویس، پژوهشگر و مترجم ایرانی است. مستور در اهواز به دنیا آمد. او در سال ۱۳۶۷ در رشته ی مهندسی عمران از دانشگاه شهید چمران اهواز فارغ التحصیل شد و دوره ی کارشناسی ارشد را در رشته ی زبان و ادبیات فارسی در همان دانشگاه گذراند. مستور نخستین داستان خود را در سال ۱۳۶۹ نوشت و در همان سال در مجله ی کیان به چاپ رساند. او نخستین کتاب خود را نیز در سال ۱۳۷۷ با عنوان «عشق روی پیاده رو» که شامل ۱۲ داستان کوتاه است، به چاپ رساند.

کتاب های مصطفی مستور

عشق و چیزهای دیگر


من دانای کل هستم


پیاده روی در ماه


بهترین شکل ممکن


روی ماه خداوند را ببوس


زیر نور کم


تهران در بعدازظهر


چند روایت معتبر


گربه همسایه


رساله درباره ی نادر فارابی


فاصله


دویدن در میدان تاریک مین