رضا خندان مهابادی

رضا خندان مهابادی

منتقد، نویسنده و فعال اجتماعی ایرانی و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران . وی را بیشتر با مجموعه داستان‌های محبوب من و فرهنگ افسانه‌های مردم ایران با همکاری علی‌اشرف درویشیان می‌شناسند.

کتاب های رضا خندان مهابادی

داستانهای محبوب من 1


داستانهای محبوب من 2


داستانهای محبوب من 6


داستانهای محبوب من 4


داستانهای محبوب من 5


داستانهای محبوب من 7


دانه و پیمانه


بیشتر بخوانید

6 دلیل برای خواندن داستان های کوتاه

ضرباهنگ سریع، طرح داستانیِ یک وجهی، و وجود ایجاز از ویژگی های «داستان های کوتاه» هستند