رضا خندان مهابادی

رضا خندان مهابادی

منتقد، نویسنده و فعال اجتماعی ایرانی و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران . وی را بیشتر با مجموعه داستان‌های محبوب من و فرهنگ افسانه‌های مردم ایران با همکاری علی‌اشرف درویشیان می‌شناسند.

کتاب های رضا خندان مهابادی

داستان در بوته


فرهنگ افسانه های مردم ایران 17


فرهنگ افسانه های مردم ایران 18


فرهنگ افسانه های مردم ایران 13


فرهنگ افسانه های مردم ایران 14


فرهنگ افسانه های مردم ایران12


فرهنگ افسانه های مردم ایران11


کتاب فرهنگ افسانه های مردم ایران


فرهنگ افسانه های مردم ایران 10


فرهنگ افسانه های مردم ایران 3


فرهنگ افسانه های مردم ایران 4


فرهنگ افسانه های مردم ایران 5


فرهنگ افسانه های مردم ایران 6


فرهنگ افسانه های مردم ایران 7


فرهنگ افسانه های مردم ایران 8


فرهنگ افسانه های مردم ایران 1


فرهنگ افسانه های مردم ایران 9


دانه و پیمانه


فرهنگ افسانه های مردم ایران 15


فرهنگ افسانه های مردم ایران 16


بیشتر بخوانید

6 دلیل برای خواندن داستان های کوتاه

ضرباهنگ سریع، طرح داستانیِ یک وجهی، و وجود ایجاز از ویژگی های «داستان های کوتاه» هستند