مهران افشاری

مهران افشاری

مهران افشارى (متولد:1346-تهران)، پژوهشگر، عضو هیأت علمی دانشنامه جهان اسلام، مدیر گروه ادبیات وزبانها، مسئول شاخه ادبیات فارسی اصطلاحات مفاهیم علوم فنون کتابها
در سال 1346ش در تهران متولد شد. وى داراى مدرک فوق ليسانس زبان و ادبيات فارسی است. نخستين مقاله تحقيقى وى، در بهار 1368ش در چيستا چاپ شد و تا سال 1389ش نزدیک به 70 مقاله تحقيقى در نشريات معتبر و دايرةالمعارف‌ها چاپ كرده و از سال 1376ش، عضو هيئت پژوهش و مؤلف دانشنامه جهان اسلام بوده است.

کتاب های مهران افشاری

نقد صوفی


فیروزشاه نامه


هفت لشکر


سخنوری


جوان ایرانی


قصه دلیله محتاله


فتوت و اصناف


کتابها و آدمها


هفت کشور


پهلوان نامه


نشان اهل خدا


فیروز شاه نامه