رضا ضرغامی

رضا ضرغامی

رضا ضرغامی متولد 1978 از والدین ایرانی، در بوستون بزرگ شد. وی در سیزده سالگی به فراخور پروفسور ریچارد فرای، بنیانگذار مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه هاروارد، تحصیل میراث قدیمی فارسی را آغاز کرد. بعداً دوره های زرتشت و مانیچنینیسم را با تدریس یک محقق برجسته دیگر هاروارد به نام های Prods Oktor Skjaervø گذراند. وی با حضور در دانشگاه کلمبیا، تحصیلات تکمیلی در تاریخ و زیست شناسی، تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی و فارغ التحصیل افتخارات در سال 2000 را انجام داد. سه سال بعد، وی مدرک JD را از دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد دریافت کرد، جایی که نوشته های وی شامل مقایسه ای از باستان نزدیک سیستمهای حقوقی شرقی شد. وی در حال حاضر وکیل شرکت Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP است.

کتاب های رضا ضرغامی

شناخت کورش