جعفر مدرس صادقی

جعفر مدرس صادقی

جعفر مدرس صادقی (متولد ۱۳۳۳ در اصفهان)، نویسنده، مترجم و ویراستار ایرانی است.

کتاب های جعفر مدرس صادقی

تفسیر عتیق نیشابوری


سیاست نامه


سفرنامه ی ناصر خسرو


بالون مهتا


تاریخ بیهقی


قصه های شیخ اشراق


گاوخونی


مقالات شمس


کنار دریا، مرخصی و آزادی


ناکجاآباد


تاریخ سیستان


عجایب نامه


شریک جرم


سرگذشت حاجی بابای اصفهانی


مقالات مولانا


سرزمین عجایب


وقایع اتفاقیه


قسمت دیگران


کله ی اسب


کافه ای کنار آب


توپ شبانه


اندر آداب نوشتار


شاه کلید


بیژن و منیژه


آن طرف خیابان


سفر کسرا


خاطرات اردی بهشت


بهشت و دوزخ


دیدار در حلب


روزنامه نویس


بیشتر بخوانید

جهانی نو با پیوند ژانرهای علمی تخیلی و فانتزی

چه اتفاقی می افتد وقتی دو ژانر علمی تخیلی و فانتزی، و انتظارات متفاوتی که از آن ها داریم، در تار و پود یکدیگر تنیده شوند؟