جعفر مدرس صادقی

جعفر مدرس صادقی

جعفر مدرس صادقی (متولد ۱۳۳۳ در اصفهان)، نویسنده، مترجم و ویراستار ایرانی است.

کتاب های جعفر مدرس صادقی

بالون مهتا


کنار دریا، مرخصی و آزادی


ناکجاآباد


تاریخ سیستان


عجایب نامه


شریک جرم


سرگذشت حاجی بابای اصفهانی


تاریخ بیهقی


مقالات مولانا


مقالات شمس


سیاست نامه


سرزمین عجایب


وقایع اتفاقیه


قسمت دیگران


کافه ای کنار آب


کله ی اسب


توپ شبانه


اندر آداب نوشتار


شاه کلید


بیژن و منیژه


آن طرف خیابان


قصه های شیخ اشراق


گاوخونی


سفر کسرا


خاطرات اردی بهشت


بهشت و دوزخ


دیدار در حلب


روزنامه نویس


بیشتر بخوانید

جهانی نو با پیوند ژانرهای علمی تخیلی و فانتزی

چه اتفاقی می افتد وقتی دو ژانر علمی تخیلی و فانتزی، و انتظارات متفاوتی که از آن ها داریم، در تار و پود یکدیگر تنیده شوند؟