تاریخ بیهقی

Tarikh-i Bayhaqi

  • قیمت : 110,000 تومان
  • قیمت برای شما : 88,000تومان

  • وضعیت : موجود
  • انتشارات: مرکز مرکز
مشخصات تاریخ بیهقی
مترجم :
شابک :978-964-305-340-6
قطع :وزیری
تعداد صفحه :662
سال انتشار شمسی :1396
نوع جلد :جلد سخت
سری چاپ :7
زودترین زمان ارسال :30 تیر

Tarikh-i Bayhaqi
۲ جلدی

  • قیمت : 150,000 تومان
  • قیمت برای شما : 120,000تومان

  • وضعیت : موجود
  • انتشارات: سخن سخن
مشخصات تاریخ بیهقی
شابک :978-2000230878
قطع :وزیری
تعداد صفحه :1866
سال انتشار شمسی :1394
نوع جلد :زرکوب
سری چاپ :5
زودترین زمان ارسال :30 تیر

معرفی کتاب تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی | ایران کتاب

« تاریخ بیهقی » ثمره ی عالی و بی مانند یک دوره ی طلائی در تاریخ ادبیات این مرز و بوم است. بیهقی با تاکید بر مشاهده و مقید ماندن به دیدگاه راویان و ثبت جزئیات صحنه ها و نقل نامه ها و گفت و گوهای افراد درگیر در ماجرا ، روایتی مستند و داستانی باورکردنی به دست می دهد. او با افسانه پردازی و خیالبافی میانه ی خوبی ندارد . عظمت کار او قالب تنگ تاریخ را شکست و تاریخ او را به قلمرو « ادبیات » و « رمان » وارد کرد.

کتاب تاریخ بیهقی

قسمت هایی از کتاب تاریخ بیهقی (لذت متن)
دیگر روز بدرگاه آمدی و با خلعت نبود، که برعادت روزگار گذشته قبایی ساخته کرد و دستاری نشابوری یا قاینی، که این مهتر را رضی الله عنه با این جامه ها دیدندی به روزگار. و از ثقات او شنیدم، چو بوابراهیم قاینی کدخدایش و دیگران، که بیست و سی قبا بود او را یک رنگ که یک سال می پوشیدی و مردمان جنان دانستندی که یک قباست و گفتندی: سبحان الله! این قبا از حال بنگردد؟ اینت منکر و بجد مردی! و مردی ها و جدهای او را اندازه نبود، و بیارم پس از این به جای خویش و چون سال سپری شد بیست و سی قبای دیگر راست کرده به جامه خانه دادندی. این روز چون به خدمت آمد و بار بگسست سلطان مسعود رضی الله عنه خلوت کرد با وزیر و آن خلوت تا نماز پیشین بکشید، وگروهی از بیم خشک می شدند، و طبلی بود که زیر گلیم می زدند و آواز پس از آن برآمد و منکر برآمد، نه آن که من یا جز من بران واقف گشتندی بدانچه رفت در آن مجلس، اما چون آثار ظاهر می شد از آنچه گروهی ز شغل ها فرمودند و خلعت ها دادند و گروهی را برکندند و قفا بدریدند و کارها پدید آمد خردمندان دانستند که آن همه نتیجهٔ آن یک خلوت است.