ویلیام مین

ویلیام مین

ویلیام جیمز کارتر مین (16 مارس 1928 - 24 مارس 2010) نویسنده انگلیسی داستانهای کودکان بود. آکسفورد همراه با ادبیات کودکان او را یکی از نویسندگان برجسته کودک قرن بیستم می نامد و بنا بر گزارش ها، مکمل ادبیات تایمز او را "اصیل ترین نویسنده خوب برای جوانان عصر ما" خوانده است. در سال 2004، وی به چندین مورد سوءاستفاده جنسی از خوانندگان خود مقصر شد.

کتاب های ویلیام مین

قصه های غریب


کتاب غول ها


کتاب قهرمانان