ساتم الغ زاده

ساتم الغ زاده

ساتـِم اُلوغ‌زاده (زاده ۱۹۱۱ - درگذشته ۱۹۹۷) یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان کشور تاجیکستان بود. او در سال ۱۹۱۱ میلادی در قشلاق و وَرزیک در ازبکستان کنونی زاده شد.
وی آموزش آغازین خود را در «مکتب اینترنات چست» آغاز کرد و او تا سال ۱۹۲۹ در دانشگاه معارف تاجیک در تاشکند به تحصیل اشتغال داشت. از مهم‌ترین آثار او پیش از جنگ جهانی دوم می‌توان نمایشنامهٔ شادمان و کلتداران سرخ را نام برد.
سرودن اشعار اپرای رودکی نیز از دیگر کارهای اوست.
تاریخ درام‌نویسی در تاجیکستان با نام ساتم الوغزاده، غنی عبدالله، شمسی قیام، فیض‌الله عنصاری و دیگران نویسندگان شناخته شده آغاز گرفته و تا به دههٔ ۱۹۸۰ میلادی پیوسته رشد کرده‌است.
کتاب «شب گرفتن ماه»، نوشتهٔ ساتم الوغ‌زاده که داستان زندگی فردوسی و ویژهٔ نوجوانان است، (نسخهٔ ویرایش‌شده‌ای از آن) در سال ۱۳۷۵ خورشیدی، برگزیدهٔ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد.

کتاب های ساتم الغ زاده