محمدصادق سجادی

محمدصادق سجادی

سید محمدصادق سجادی ، متولد بهمن ۱۳۳۳ در کرمانشاه ، تاریخ دان و استاد دانشگاه است که برای مدت ۳۴ سال مدیر بخش تاریخ و عضو شورای عالی علمی مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی بوده‌است.

کتاب های محمدصادق سجادی

تاریخ برمکیان