اورلی شین شوشین

اورلی شین شوشین

 اورلی شین شوشین (Aurélie Chien Chow Chine) متولد پاریس، به مدت 10 سال در انیمیشن به عنوان انیمیشن ساز کار کرد. سپس او عاشق روش درمانی نفس شناسی شد که آن را مهربان و خیرخواهانه می داند. وی که قبلاً دارای اطلاعات و ارتباطات کارشناسی ارشد در سوربن نوول با ماژول روانشناسی کودک بود، به مدرسه رفت تا یک دوره را در مؤسسه آموزش روانشناسی در پاریس دنبال کند.

کتاب های اورلی شین شوشین

من گاستون بی خواب هستم


من گاستون بی حوصله هستم


من گاستون حسود هستم


من گاستون بداخلاق هستم


من گاستون شرمنده هستم


من گاستون ترسو هستم


من گاستون ناراحت هستم


من گاستون خجالتی هستم


من گاستون خوشحال هستم


من گاستون عصبانی هستم


من گاستون شیطون هستم