آلیسون هاج

آلیسون هاج

آلیسون هاج (ALISON HODGE) یک کارگردان، بازیگر، مربی، نویسنده و مدرس است. او مدیر هنری The Quick و The Dead، یک گروه اجرایی بین المللی است. وی از طریق تحقیقات عملی با این گروه، رویکرد تجسمی برای آموزش بازیگران، Core Training را ایجاد کرده است.

کتاب های آلیسون هاج