معصومه میرابوطالبی

معصومه میرابوطالبی

معصومه میرابوطالبی نویسنده حوزه کودک و نوجوان و عضو هیئت مدیره انجمن ادبی داستان جمعه است. معصومه میرابوطالبی متولد ۲۱ دی ‌ماه سال ۶۰ از شهر قم، دارای مدرک کارشناسی ارشد ادبیات کودک‌ونوجوان و نویسنده کتابهای؛ «مثل یک بوم سفید»، «از باغها به بعد»، «اژدهای دماوند»، «آن سوی دریای مردگان»، «پروفسور فوفو»، «هندوانه خوشحال»، «شهر من»، «عروسی درِ قوری»، «سفر دانه‌ای» و «جوجه های آفتاب پرست» می باشد.

کتاب های معصومه میرابوطالبی

معبد زیرزمینی


پروفسور فوفو


جوجه های آفتاب پرست


آن سوی دریای مردگان


از باغ ها به بعد


مثل یک بوم سفید