کلاس گوتمن

کلاس گوتمن

کلاس گوتمن (Colas Gutman) متولد 1972 در پاریس، بازیگر و نویسنده است. او رمان های خود را دقیقاً در همان موقعیتی که پسربچه جوانی در حال انجام تکالیفش روی تخت خود دراز کشید و یا شاید در یک صندلی نشسته باشد، با استفاده از طنز به عنوان صفحه میز خود، می نوشت.

کتاب های کلاس گوتمن

بچه ی آدم