آنتونیا شرکا

آنتونیا شرکا

آنتونیا شرکا متولد تهران، مترجم، منتقد سینما و مدرس دانشگاه در رشتهٔ زبان ایتالیایی است. کتاب سالواتوره جولیانو اثر فرانچسکو رزی با ترجمهٔ او در ششمین دورهٔ جایزهٔ کتاب سال فصل پاییز 1387 به عنوان کتاب شایستهٔ تقدیر شناخته شد.

کتاب های آنتونیا شرکا