ینس دوبر

ینس دوبر

ینس دوبر (Jens Dobbers) متولد سال 1966 در کلن است که کمیک ها تشکیل می دهد. حتی قبل از شروع مدرسه، او خواندن و نوشتن را از طریق کمیک یاد گرفت و برای خود ترسیم می کرد. او اولین کتاب خود را در کلاس سوم نوشت و تصویرگری کرد. ینس دوبر در مونیخ زندگی می کند و از سال 2006 یکی از نویسندگان برتر arsEdition بوده است.

کتاب های ینس دوبر