فاستو گیلبرتی

فاستو گیلبرتی

فاوستو گیلبرتی نقاش و تصویرگر مستقر در برشیا ایتالیا است. وی در Accademia di Belle Arti di Brera در میلان تحصیل کرد و تاکنون بیش از صد نمایشگاه انفرادی و گروهی، در ایتالیا و خارج از کشور برگزار کرده است.

کتاب های فاستو گیلبرتی

بنکسی


لوچیو فونتانا


ایو کلن


مارسل دوشان


پیرو مانزونی


جکسون پولاک