سوزان ورده

سوزان ورده

سوزان در قلب دهکده گرینویچ در نیویورک بزرگ شد. در زمان کودکی یک تکه گچ را در جیب خود نگه داشت و کلید اسکیت خود را در اطراف گردن خود نگه میداشت، که برای ماجراجویی بعدی آماده بود. او از همه جا الهام می گرفت و دوست داشت همه چیز را در مورد آن بنویسد! اکنون سوزان با 3 فرزندش و سگشان "جیزمو" در شرق همپتون، نیویورک در کنار دریا زندگی می کند. او هنوز هم در همه جا الهام می یابد و همه چیز را می نویسد! وی علاوه بر نوشتن کتاب برای بچه ها، یوگا و ذهن آگاهی را نیز به کودکان در هر سنی آموزش می دهد. او خودش یوگی است و هنوز روی پیشگاه خود کار می کند.

کتاب های سوزان ورده

تو و من


من عشق هستم


من شجاعت هستم


من تمرکز هستم


من آرامش هستم


من یک نفر هستم، اما…


مجموعه من … هستم


من یک انسانم


موزه