دایان آلبر

دایان آلبر

دایان آلبر از زمانی که اولین مداد رنگی خود را در دو سالگی در دست داشت، علاقه زیادی به هنر داشت و همین امر باعث شد او مدرک کارشناسی هنرهای زیبا را از دانشگاه ایالتی آریزونا دریافت کند. او همسر و مادر دو فرزند جوان پرانرژی و عاشق کتاب است. او برای شروع نوشتن و تصویرسازی کتابها الهام گرفت زیرا نیاز به کتابی را که الهام بخش هنر و خلاقیت در کودکان بود ، مشاهده کرد. او همچنین امیدوار است که این کتاب والدین را تشویق کند تا به آثار هنری فرزندان خود بدون توجه به ظاهر آنها افتخار کنند!

کتاب های دایان آلبر

توپک رنگارنگ


توپک شجاعت


توپک درستکاری


توپک تشکر


دایره کوچک قابل احترام


توپک استعداد


توپک پشتکار


توپک ماسک زدن


دایره کوچک دوست داشتن


عصبانیت


احساس ها


اعتماد به نفس


ناراحتی


دایره کوچک آرامش


اضطراب


توپک خوش بینی


توپک سازگاری


توپک وابستگی


توپک مهربانی


توپک بی حوصلگی


توپک ایمنی در مدرسه


توپک بخشندگی


خواب آلو


تفکر تغییرپذیر


دایره کوچک شادی


خط خطی


نگرانی


خستگی


آرام


تعلق داشتن


کلافگی


همدلی