جولیا کوک

جولیا کوک

جولیا کوک ، متولد 1964 در آمریکا ، معلم و مشاور مدرسه سابق ، کتاب هایی را برای کودکان می نویسد که به آنها اجازه می دهد در حالی که می آموزند مشکلات خود را حل کنند ، بخندند ، رفتار بهتری داشته باشند و روابط سالم برقرار کنند.

کتاب های جولیا کوک

هرمان وول وولکی


همین که من گفتم!


به چه دردم می خورد؟


یک کلاغ، چهل کلاغ


ذهن شگفت انگیز من


مغز من کش میاد!


روزی که تقلب کردم…


ط مثل…


ابر سیاه دروغ


چغلی نکن!


پاستیل های ضد قلدری!


فاصله ات را با من حفظ کن!


پسر خیلی خیلی کنجکاو


گاهی باد در می رود!


با هم کنار بیایید!


فقط می خوام بازی کنم


امروز-فردا نکن!


دارم می رم پیش دبستان


سانی بلندگو قورت داده!


غرغروها برنده نمی شوند


حواست به دمت باشه!


منم منم دندون تو


چرا بترسم؟ من که آماده ام!


بلدی دوست پیدا کنی؟


چنگالی که بوی بد می داد


ملکه ی نایلون های تق تقی


رفتارهای سرمیزی


کاش زنده بود!


کله نوشابه ای لجش می گیرد!


گیر افتادم!


حواسم به غریبه ها هست


واقعا این را تو گفتی؟!


نه شنیدن را دوست ندارم!


اجازه بگیریم!


کاش حرف گوش کن بودم!


وسط حرف دیگران نپر!


ما از امتحان نمی ترسیم!


پسر وول وولکی


برنامه می خوام چی کار؟


قانون برای من نیست!


نترسیم وقتی که باهم هستیم


مسخره ام نکن!


ریکی دست کج!


جواب های دردسرساز


من که تقصیر ندارم!


خالی بندی!


تلفن همراه مزاحم!


همیشه نگرانم!


کار گروهی


گفتم نه!


بدترین روز زندگی من!


شعله ی شمع کوچولو


درس خوندن هم حدی دارد!


دهان من یک آتشفشان است


چه شغلی،چه کفشی ؟