جولیا کوک

جولیا کوک

جولیا کوک ، متولد 1964 در آمریکا ، معلم و مشاور مدرسه سابق ، کتاب هایی را برای کودکان می نویسد که به آنها اجازه می دهد در حالی که می آموزند مشکلات خود را حل کنند ، بخندند ، رفتار بهتری داشته باشند و روابط سالم برقرار کنند.

کتاب های جولیا کوک

با هم کنار بیایید!


به چه دردم می خورد؟


ما از امتحان نمی ترسیم!


منم منم دندون تو


مغز من کش میاد!


برنامه می خوام چی کار؟


نترسیم وقتی که باهم هستیم


بلدی دوست پیدا کنی؟


ابر سیاه دروغ


قانون برای من نیست!


جواب های دردسرساز


نه شنیدن را دوست ندارم!


همیشه نگرانم!


کار گروهی


چغلی نکن!


اجازه بگیریم!


تلفن همراه مزاحم!


وسط حرف دیگران نپر!


شعله ی شمع کوچولو


گاهی باد در می رود!


دارم می رم پیش دبستان


حواست به دمت باشه!


فقط می خوام بازی کنم


یک کلاغ، چهل کلاغ


ذهن شگفت انگیز من


امروز-فردا نکن!


درس خوندن هم حدی دارد!


سانی بلندگو قورت داده!


بدترین روز زندگی من!


دهان من یک آتشفشان است


پسر وول وولکی


ملکه ی نایلون های تق تقی


همه چیز درباره ی دماغ


گیر افتادم!


رفتارهای سرمیزی


من که تقصیر ندارم!


مسخره ام نکن!


ریکی دست کج!


خالی بندی!


کاش حرف گوش کن بودم!


روزی که تقلب کردم…


ط مثل…


حواسم به غریبه ها هست


چرا بترسم؟ من که آماده ام!


چنگالی که بوی بد می داد


واقعا این را تو گفتی؟!


کله نوشابه ای لجش می گیرد!


فاصله ات را با من حفظ کن!


گفتم نه!


پاستیل های ضد قلدری!


کاش زنده بود!


چه شغلی،چه کفشی ؟