جولیا کوک

جولیا کوک

جولیا کوک ، متولد 1964 در آمریکا ، معلم و مشاور مدرسه سابق ، کتاب هایی را برای کودکان می نویسد که به آنها اجازه می دهد در حالی که می آموزند مشکلات خود را حل کنند ، بخندند ، رفتار بهتری داشته باشند و روابط سالم برقرار کنند.

کتاب های جولیا کوک

همه چیز درباره ی دماغ


ملکه ی نایلون های تق تقی


گیر افتادم!


پسر وول وولکی


من که تقصیر ندارم!


نه شنیدن را دوست ندارم!


ریکی دست کج!


مسخره ام نکن!


خالی بندی!


چغلی نکن!


تلفن همراه مزاحم!


وسط حرف دیگران نپر!


کاش حرف گوش کن بودم!


نترسیم وقتی که باهم هستیم


بلدی دوست پیدا کنی؟


ابر سیاه دروغ


روزی که تقلب کردم…


ط مثل…


رفتارهای سرمیزی


حواسم به غریبه ها هست


چرا بترسم؟ من که آماده ام!


چنگالی که بوی بد می داد


واقعا این را تو گفتی؟!


اجازه بگیریم!


فاصله ات را با من حفظ کن!


پاستیل های ضد قلدری!


گفتم نه!


قانون برای من نیست!


جواب های دردسرساز


چه شغلی،چه کفشی ؟


همیشه نگرانم!


کار گروهی


کاش زنده بود!


دهان من یک آتشفشان است


بدترین روز زندگی من!